Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. február

2012.02.15
2012-feb-ige.jpg

 

Az Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: Kiss  Imre (1907-2011)

Nagyüzem a presbitérium munkájában

Csiha Kálmán:  Szeressétek a templomot

Konyha Klub évforduló

IFJÚSÁGI FARSANGI BÁL

Filmajánló: Ámen.

 

 

 

Az Ige üzenete

„… minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján.” Máté ev. 12,36.

Miután Jézust meggyanúsítják mágiával, csodáit tudatosan összekeverik az ördög munkájával, ő a szellemi dolgok területén is világosságot gyújtott, és azután hangzik el ez a mondat. Ki ne érezné át a szavak könnyű kicsúszásának a veszélyes voltát és még a legkínosabbakat sem lehet visszaszívni… Sokszor a szavak semmit nem munkálnak a hallgatóságban: sokat beszél, és semmit nem mond esete ez. Máskor hivalkodó a beszéd: mit tettem, vagy kegyesebb formában mit tett általam az Úr. „Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad! „Péld. 27:2 De sokszor csak hiábavaló és haszontalan: mondjuk a semmit. Jézus rávilágít a probléma gyökerére. A beszédünk lényünket tükrözi: ez van belül és ezt teremjük gyümölcsként és ezen az idő múlása csak ront, ahogy Polcz Alaine írja:Amikor az ember megöregszik, nem más lesz, csak olyanabb.

De a hitben járó ember változást szeretne ezen a téren is: a kamalduli remeték némasági fogadalmat tettek, ami a tünetet mindenképp eltüntette, és nem terhelte őket a hiábavaló beszéd, de a fontos dolgok kimondása sem.  Jézus azonban mélyrehatóan akar gyógyítani: a szívünket, mert amivel az van tele, azt fogjuk mondani is. Amíg életünk ága nem oltatik be Krisztusba, addig ez így megy.  Tehát az ítéletnapja nem azért félelmetes, mert sok tisztátalan és felesleges szó hagyta el ajkunk, hanem azért, mert ezek arra szolgálnak bizonyítékul, hogy nem engedtük át szívünket teljesen Krisztusnak azért, hogy teljesen megtisztítsa azt. Addig a napig tehát ne a tünetegyüttes megszüntetésével, hanem szívünk megtisztításával és tisztántartásával legyünk elfoglalva. Ez utóbbi is legalább akkora kihívás…

 

Marti Miklós ref.lp

Vissza

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: Kiss  Imre (1907-2011)

kiss-imre-kantor.jpg
„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől,
Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.”
                                                                                                (2 Kor.5.1)
 
Mi mindig búcsúzunk…                                                                     
 
2011. december 27-én örökre elbúcsúzott a 104 éves kántor, akiről az Élővíz 2009. júliusi számának „Anno” rovatában már írtam.
            Kiss Imre bácsi tanító volt, aki testnevelést és éneket tanított. Hitte Pál apostol szavait:
 „A tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.” (1 Tim.1.5)
            Az akkori mostoha körülmények között gyülekezetünkben felelősségteljes munkát végzett Ő is - másokkal együtt - az akkori gyerekek hitének építésében, bízván Isten áldásos segítségében. Nemcsak hitoktatóként foglalkozott a gyerekekkel, hanem mint a gyülekezet presbitere, folyamatos kapcsolatot tartott fenn a családokkal, hogy erősítse a keresztyén hitet és szülői kötelességüket.
            „Saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli” (1 Tim.3.4)
            1947-ben lett a békéscsabai gyülekezet kántora, melyet örömmel és Isten iránti tisztelettel látott el. E tisztsége mellett megbízást kapott az egyházi jegyzői tiszt ellátására, továbbá a református énekkar szervezésére és vezetésére is. A gyülekezet iránti szolgálatát tovább bővítette azzal, hogy alkalmanként segédkezett az egyházi iroda adminisztrációjában.
            Kiss Imre énekvezér nagy buzgalommal szervezte meg az énekkart és irányította azt. Minden tevékenységét Isten áldása kísérte. Az Imre bácsi által szervezett és vezetett kórusról készült fénykép ma is megtalálható a gyülekezeti házban.
A gyülekezetben végzett teendőinek ellátásához hozzásegítette Őt az a családi háttér, melyet Istentől kapott és ahol szeretetben, békességben, megértésben élt. Ez a szeretet övezte halálának utolsó napjáig, melyet gyermekeitől és unokáitól kapott.
 
„... Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.”
(Reményik Sándor)
 
Búcsúzunk Imre bácsitól, nyugodjon békében!
Buzás László
 
 
Kiss Imre gyülekezetért végzett szolgálatáról bővebben gyülekezeti hírlevelünk internetes oldalán, a következő web-linket felkeresve olvashatnak a testvérek:

 

 

 

 

 

 

GYÜLEKEZETI   ÉLET

Nagyüzem a presbitérium munkájában

 A 2012-es év első heteiben három ízben is gyűlést tartott presbitériumunk. Az év első ülésén a testület megválasztotta az új ciklusban szolgálatot teljesítő Számvizsgáló Bizottságot, és felállításra került egy, a centenáriumi év programjait szervező bizottság is.

 Január 29-én elfogadásra került a tavalyi év záró számadása és a 2012. év költségvetése is. A Mokry utcai temetőnkben 2012-től egyháztagjaink 25 évre 15.000,- forintos összegért válthatnak sírhelyet, az urnafülke megváltási összege 10 évre 25.000,- Ft lesz. A zsinati ajánlás az egyházfenntartói járulék kívánatos legkisebb összegét az éves nettó jövedelem 1 %-ban határozta meg. Az előttünk álló év nagy feladataira is figyelemmel a presbitérium úgy döntött, hogy – a tavalyi esztendőtől eltérően – 2012-ben 6.000,- forintra emeli a teljes jogú egyháztagsághoz szükséges összeghatárt.

A gyülekezet idén ünnepli templomunk felszentelésének 100. évfordulóját. A február 04. napján tartott presbiteri gyűlésen egyházközségünk vezető testülete – presbiterek és pótpresbiterek együtt, szinte hiánytalanul - részletesen tárgyalta a centenáriumi ünnepi év programsorozatának terveit, valamint az idei esztendő feladatait (templomkerítés építése, keresztelő medence felújítása, templomvilágítás korszerűsítése, ünnepi kiadvány szerkesztése, térburkolat lerakása, jótékonysági bál szervezése, kulturális programok és művészeti kiállítások rendezése) is. A programsorozat február 26. napján egy szerény ünnepséggel, és a templom 100 évét bemutató kiállítás megnyitásával veszi kezdetét, majd április 01. napján kultúrestet tartunk.

A presbitérium ezen alkalommal megalakította Missziói és Diakóniai Bizottságát is.

 

2012-feb-presbiterium.jpg

 

káté

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

Konyha Klub évforduló

 

konyhaklub.jpg

 

Harmadik születésnapját ünnepelte január 22-én, vasárnap 10 órai kezdettel a Konyha Klub. A különleges alkalomnak a gyülekezeti terem konyhája adott otthont.

A résztvevők között köszönthettünk alapító őstagokat és később csatlakozott konfirmálatlan tanítványokat is. Az ünneplők a Mt. 4, 1-10 feldolgozása után franciadrazséval díszített csoki tortát fogyasztottak.

 

2012-feb-konyhaklub.jpg

 

Vissza

 

 

 

 

IFJÚSÁGI FARSANGI BÁL

Szeretettel hívunk mindenkit 2012. február 17-én fél 5-től a gyülekezeti teremben tartandó „antifashion” (rongyos) FARSANGI BÁLra, mely egyben a tavaly júliusi Csillagpont ifjúsági találkozó utó-, és a centenáriumi ünnepségsorozatunk egyik előrendezvénye. A szülők segítségét is köszönettel fogadjuk. Fellép a KEEPONDANCING. Táncot tanít: SZÖTYI. Részletek a Facebook-on!

 

2012-feb-farsang.jpg

 Képgaléria

 /Tar/

Vissza

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Filmajánló

ÁMEN.

2012-feb-popcorn.jpg

„Az Amen. – így, ponttal írva – egy vádló film, amelyben Costa-Gavras rendező támadja és elítéli a katolikus egyházat, a pápát, mert nem hajlandó beismerni és kiállni a Holocaust ellen. Kurt Gerstein vegyészmérnök mélyen vallásos protestáns ifjú, aki felfedezéseinek és munkájának köszönhetően bekerül az SS-be, és szembesül a németek gyűlöletével. Saját szemeivel látja, amint zsidók ezreit gázosítják el az általa szállított Zyclon B-vel. Ettől kezdve már családjával is alig törődik, és megpróbál mindent elkövetni az akció megállítására, vagy legalábbis lassítására. Kurt legnagyobb segítsége Riccardo Fontana ifjú jezsuita, aki családja felmenőinek köszönhetően apjával együtt a pápa közelében téblábol naponta. Amikor értesül Kurt élményeiről mindenfajta szálat megmozgat annak érdekében, hogy a pápával beszélhessen, illetve, hogy összehozza a szemtanúval, Kurttal. Csakhogy a pápa közelébe nem léphet egy SS-tiszt, és különben sincs igaza a vádlónak, hiszen a zsidókat munkatáborokba viszik, meg amúgy is… vannak elegen. Mondják ők. Fontanának már csak az marad hátra, hogy mellére, a reverendára tűzze a sárga csillagot…” (Filmtett portál)

A filmet 2012. március 2-án 16:30-tól tűzi műsorra a „popcorn nélkül” filmklub a gyülekezeti teremben.

        /Tar/

Vissza

 

 

A mappában található képek előnézete Farsang 2012