Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011. március

2011.03.11

Szabó Béláné Zsíros Mária Éva

 

 

Az Ige üzenete 
Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” Ap.csel.26,18 
 Pál apostol bizonyságtétele ez Agrippa és Fesztusz előtt arról, amit Jézustól kapott feladatul, de egyben leírása annak is, amit az evangélium végez el a megnyíló szívben.
Először is megszabadít, azaz kiragad abból a fogságból, ami a hitetlenség velejárója: sötétség, bűn és a Sátán uralma. Olyan köteleket szakít el Isten Igéje és a Szentlélek ereje, amit emberi erő és akarat képtelen. Egyben olyan kötelékekkel is megajándékoz, amely megtart a legnagyobb mélységek fölött is. Mégis de sokszor tűnhet a sötétség állapota vonzónak.
Pedig a bűnök bocsánatának ajándéka nem arra való, hogy újra és újra életünk szobájában kikapcsoljuk a villanyt és távolodjunk attól, aki az életét adta értünk. Istenhez térés része az is, hogy többé ne vétkezz! Olyan életcél és törekvési irány ez, ami minket is véd(ene).
Engedni kell, hogy Isten formáljon és csiszoljon, és a megszentelődés Jézus áldozatáért a mienk is lehet: életünk egyre inkább Isten számára fenntartott és az Ő szolgálatára rendelt élet lesz.
Hiszen az örökségünket már elkészítették, tudjuk a célt. A világossággal megajándékozott, a sötétség erői alól fölszabadított a bűnei bocsánatát elfogadó és elveszített örökségét visszakapó ember Pál apostol őszinteségével és bátorságával tud szólni akár sorsintéző hatalmasságok előtt is, ahogyan ő is tette ezt a Szentföld peremén….  
 
Marti Miklós ref.lp.

 

 

 

 

 
ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:
Szabó Béláné Zsíros Mária Éva
Kép Köszönöm a felkérést, hogy az Élővíz oldalán is bemutatkozzak. Engem, aki régóta járok a gyülekezetbe szinte mindenki ismer!
       Békéscsabán születtem 1949-ben. Négyen voltunk testvérek, két fiú és két lány. Szüleink Zsíros András evangélikus, míg Hódossy Anna református családból valók.
       Édesapám több éven keresztül volt presbiter az evangélikus gyülekezetben. Őt sajnos korán elvesztettük, 1990-ben, egy betegség következtében. Édesanyánk azóta özvegyen, 88 évesen is közöttünk él. A két öcsém evangélikus, míg nővérem és én református vallásúak lettünk. Nővérem 2009-ben, míg férje 2010-ben ment el a minden élők útján. Így nőttünk fel, mindkét gyülekezetbe járva, és az Úrnak szolgálva. Hitben nevelkedtünk, szép egyetértésben. Most a fiatalabb öcsém presbiter az evangélikus gyülekezetben, bátyja Budapesten alapított családot, ott is él.
       Nővéremmel együtt konfirmáltam – mivel csak egy év van közöttünk – Szabó Géza lelkipásztorsága idején. Gyermekségünk idején még ifj. Koppányi Gyulát is ismertük és szerettük. A gyülekezetbe rendszeresen jártunk azokban a nehéz időkben is, még az sem tántorított el bennünket, amikor – akkor még a Dózsa György úti gyülekezeti házba – konfirmációi előkészítőre mentünk, és a számtan tanárunk messziről lesve kísért bennünket, vajon hova megyünk!? Hála az Istennek, aki védett, óvott akkor is, most is, mert hátratételt nem szenvedtünk hitünk miatt. Sem kisdobosok, sem úttörők nem voltunk, minket minden évben Hittanra írattak be drága szüleink.
Iskoláimat a 8-as számú Általános Iskolában, majd a Rózsa Ferenc Gimnáziumban végeztem, ott 1964-ben indult az első 4+2 éves nyomdaipari szakközépiskola, ahol érettségiztem, és egyben „kéziszedő” szakmát is kaptam. 1968-tól a BM. Nyomdában – utóbb Kner Nyomda – dolgoztam átképzősként, és mivel addigra a kéziszedés elavult, így még két évet, mint fényképész tanuló dolgoztam és vizsgáztam a szakmából. 1993. július 31-ig – huszonöt évig – dolgoztam a „Knerben”, majd 2003-ig, leszázalékoltként, a Munkácsy Mihály Múzeumban voltam teremőr.
       1970-ben mentem férjhez, férjem református családból származik. Sajnos a mi házasságunkban nem adatott meg a gyermekáldás öröme. Sokszori próbálkozás után, sok betegséget elszenvedve, de Isten akaratában megnyugodva, ketten vagyunk, egymásnak élünk immár 41. éve, szeretetben, békességben, egymás megbecsülésében! Isten mindig gondoskodott rólunk, adott erőt és újabb feladatokat. Tudjuk, és hisszük, hogy Ő hordoz mind a mai napig TENYERÉN, amiért nem győzünk naponként elég hálát adni. A testvéreim gyermekeit sajátunkként szeretjük és segítettük nevelésüket. Most az unokák ellátásában veszek részt nagy örömmel. Idős, beteg édesanyám ellátását, gondozását öcsémmel ketten örömmel végezzük, kérjük Urunkat, hogy még sokáig éltesse őt közöttünk! Ő még egy-egy szép vers elmondásával is megörvendezteti a gyülekezetet.
       Igyekszem részt venni a gyülekezet minden dolgában, így mint énekkaros is régóta énekhangommal is dicsőítem Istenünket. Lánykorom óta, még Szabó Gézáné Erzsike néni vezetésével, majd az újjáalakult énekkarban, a karvezetésre felkért Hajtman Ildikó útmutatása mellett igyekszem a kórus szorgalmas, hasznos tagja lenni. Sok szép szolgálatunk volt, és van, aminek örömmel teszünk eleget.
       Kedves igémmel köszönöm meg mindazoknak, akik elolvasták bemutatkozásomat, és imádságban hordoznak. Az Úr Jézus mondta Pál apostolnak:
„Elég néked az én kegyelmem.”
           
Én is ebből élek mind a mai napig, amiért áldom az Ő nagy nevét!
 
                                                                                      Szabó Béláné Manyika

 

  

 

 
GYÜLEKEZETI ÉLET
Konyha Klub IFI Farsang
KépMárcius 4-én délután a gyülekezeti terembe több mint negyvenen jöttek el a második Konyha Klub Bálra. A fiatalok meghívó gyanánt egy „nyers” álarcot kaptak, melyet önállóan kellett kidíszíteni. A szebbnél szebb álarcokra szavazni is lehetett a rendezvény során és a legjobbak jutalmat kaptak. A bált Marti Miklós nyitotta meg, a pohárköszöntő részlete alább olvasható. Két tréfás játék után reneszánsz tánc tanítás következett, majd díszesen megterített asztaloknál vacsoráztunk. Az estet rövid gitárkoncert zárta.
 
 
További fényképek:
 

Vissza

 

  

 
Farsangi bál – pohárköszöntő
 (Marti Miklós Nándor)
Kedves farsangi bálozók!
KépSzeretettel köszöntöm körünkben Molnár Tamást és Molnárné Csitári Krisztinát, akik megtiszteltek bennünket Kecskemétről és eljöttek közénk, hogy e farsangi mulatságon velünk együtt örvendjenek, és megtanítsanak minket reneszánsz módra mulatni. Köszöntöm az ötletgazdákat és fő szervezőinket a Tar házaspárt és nem utolsó sorban mindazokat, akik komolyan vették ezt a farsangi mulatságot, méltóképpen felöltöztek, és megfelelő álarcot is készítettek. A farsangnak része az álarckészítés, és maga a karneváli hangulatnak is fontos eleme, hiszen ilyenkor, amikor föltesszük a maszkunkat, kicsit másképp nézünk ki, és ez sok mindenben segíti az embert. Segít abban, hogy ne látszódjon az igazi énünk.
Azonban szeretném elmondani, hogy csak a farsang farkán, azaz a farsangi időszak utolsó három napján, hamvazószerda előtt, vasárnap, hétfőn és kedden érdemes felrakni az álarcot. A mai nap ez alól kivétel lesz, hiszen a farsang többi része egészen vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig a párválasztásnak volt régen a rendelt ideje. És nagyon fontos, hogy amikor párt választunk, akkor ne álarcban tegyük ezt. Mert ha álarcban választjuk a párunkat, akkor az előbb-utóbb le fog hullani rólunk. Hiszen álarcban nem lehet aludni. Álarcban nem lehet fürödni. Álarcban nem lehet élni. Tehát amikor a párválasztás időszakába értek, legyetek álarc nélkül. Csak a játék kedvéért a 365 napból csak három napra vegyünk fel álarcot, a többiben éljünk maskara nélkül. Így emelem poharam az álarc nélküli életre! Áldást, békességet, egészségünkre!”
 

 

 

 

 

 

 
Nagy László lesz a vendég előadónk Révfülöpön
Nagy László Noszvajon szolgáló  lelkipásztor vállalta a felkérést, így ő lesz az augusztusi révfülöpi csendeshét vendégelőadója. A pasztoral-pszichológiával foglalkozó lelkészházaspárról, az általuk vezetett – Elengedés Háza néven működő – krízis központról további információk a www.elengedeshaza.hu weboldalon találhatók.