Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.05.07

 

pihenes.jpg

Balogh Lászlóné, Gyucha Gabriella

 

 

 

 

Az Ige üzenete
 
„A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért;
tehát az Emberfia ura a szombatnak is. Mk 2,27-28”
 

Jézus Urunk arra a fölvetésre mondja ezt válaszul, miszerint a tanítványai megsértik a zsidók ősi és más népektől őket elkülönítő törvényét; szombaton tiltott munkát végeznek: aratnak és csépelnek.

Megmosolyogtató az a kicsinyesség, amivel az éhségüket menet közben csillapító tanítványokat vádolják. Mégis Istenről a szívekben élő két különböző kép ütközik itt össze. A farizeusoké, akik úgy tekintenek Reá, mint rabszolgatartó önkényúrra, aki őket korbácsos munkafelügyelővé avatta. Ezek a kényszeres erőszakossággal akarták mindenkiből kiverni a szombattörvény megtartását Isten ítéletével fenyegetőzve. A másik kép Jézusé a szerető mennyei Atyáról, aki szeretetéből a nyugalom napján a  munka mindennapi robotjából engedte kiszabadulni a Őbenne hívőt, hogy lelkével és egymással törődhessen és az ember lét magasabb szintjét megélhesse. Sőt merjen gondviselőjében bízni, hogy ha nem is dolgozik mindig, Isten akkor is gondoskodni fog róla.

Ez a két felfogás ma is megtalálható; van aki szerint Isten akarata teher, mások szerint pedig javunkat szolgáló, egyesek szerint parancsolataival elvenni akar tőlünk, mások azt vallják, hogy megajándékoz és van aki úgy érzi, Isten akarata őt gúzsba köti, mások felszabadításként élik azt meg. Ezek olyan oly megközelítések, amelyek közül nekünk is választani kell, hogy saját istenképünket össze tudjuk vetni a farizeusokéval és Jézuséval. Kinek a felfogásához is állunk közelebb? Aki a farizeusi istenképet adja tovább, az ne csodálkozzon, ha a missziói hatékonysága is az övékével lesz egyenlő. A Krisztus követés útja csak a jézusi Atya-képpel tehető vonzóvá, de ehhez nekünk is alakulnunk kell.

Marti Miklós ref.lp.

 Vissza

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:
Balogh Lászlóné, Gyucha Gabriella

 

baloghne-gabi-neni.jpg

Rendhagyóra sikeredik ez a bemutatkozás. Nemcsak azért, mert Gabit gyülekezetünk szinte minden tagja ismeri, hanem mert eddig mindig elzárkózott attól, hogy ebben a rovatban megjelenjen. Hogy most mégis megtört a jég, annak köszönhető, hogy férje, Balogh László, békéscsabai egyházunk gondnoka – hogy múlik az idő! – immár 10 éve tölti be tisztét. Ezt a kiváló szolgálatot a virágvasárnapi Istentisztelet végén a gyülekezet nyilvánossága előtt köszönte meg lelkipásztorunk, Marti Miklós, és dr.Tóth János a gyülekezet és a presbitérium nevében. Egy ilyen sokrétű és egész embert kívánó feladat ellátásához komoly hátország is szükséges, jelen esetben egy odaadó feleség, aki – milyen érdekes! – pont 10 éve „gondnokné”. Éreztem, hogy most végre nem fogsz nemet mondani!

Gabi: - Meglepetés volt ez a bensőséges ünnepi alkalom, ezt tetézte a sok ajándék. A szép csokorral én is részese lettem a köszöntésnek. Ehhez a feladathoz az Úr adta a vezetést, erőt, jókedvet.  Szeretnénk, ha továbbra is életünk része maradna gyülekezetünk közössége. Bízunk abban, hogy Isten dicsőségére tudunk  továbbra is együtt élni a családunkban is.

 

2011-majus---arcok1.jpg

Gyermekkorom: Onnan mesélem, amikor a templomunk melletti Híd- és Vízmű-építési Technikumban kezdtem el az életre készülődést. Az iskola eredetileg a Lorántffy Zsuzsanna evangélikus leánygimnázium volt az államosítás előtt. Igazgatója személyesen hívogatott ebbe az iskolába. Az oktatás korábbi rendszeréről, az Isten félelmére való nevelésről az Élővíz előző számaiban olvashattunk.

 

 Behelyettesítettem az akkori  emlékek  közé – mint egy 

2011-majus---arcok2.jpg

egyenletbe   milyen szép, lélekkel telhetett volna meg a sok műszaki ismeret. Az érettségit adó oklevél a megélhetés kenyere mellé így nem adott többet. Azért időzöm ennyit a kenyéradó iskolámnál, mert hamarosan 50 éves érettségi találkozón leszünk újból együtt kedves diáktársaimmal.  Istennek hála, hogy az itt kapott tudással nyugdíjazásomig egyazon helyen dolgoztam – egy tervezőirodában – 5 percre a lakhelyemtől.

1963 táján még fiatalon léptek házasságra az emberek. 

2011-majus---arcok3.jpg

A férjem talált reám és általa egy nagy családdal ismerkedtem meg. Befogadtak vidám, szeretet-teli életükbe. Mi több generációs családban éltünk és élünk. Két gyermekünk és három unokánk - ez a mi családunk.

    Korábban sok minden lekötötte figyelmünket – ám 1989-ben fiatal lelkész család jött Békéscsabára, a Csaholczi házaspár. Férjemet kollégája hívta el a templomba, hazajövet örömmel mesélt az igehirdetésről.  Következő vasárnap már együtt mentünk a templomba.  Azóta járunk ide, és szolgáló, boldog tagjai vagyunk a gyülekezetnek.

    Kádár Marianna tiszteletes asszonnyal megismerkedésünk után lépten-nyomon találkoztunk az utcán és egy mosolygós köszönés után meginvitált a templomkertbe beszélgetni, ismerkedni. A kapcsolat ővele a mai napig is élő és harmonikus.

- Úgy látszik a jó példa ragadós, hiszen többen is vannak a gyülekezetünkben, akiket te fogtál kézen és csábítottál ide, nemcsak mint templomlátogatót, hanem mint énekkarost, vagy más szolgálatot végzőt (ez alól talán én sem vagyok kivétel).

    A diakóniai szolgálatunk a 70 év feletti gyülekezeti tagok segítését célozza.  Talán erről hallhatna többet a gyülekezet: ez a lelki segítő forma 2005. novembere óta tölti be szerepét. Vezetője: Marti Márta tiszteletes asszony. Összejöveteleinken rövid áhítat után a szolgálat eseményeit, az idős gondozottainkkal való találkozások örömeit, esetleges problémáinkat beszéljük meg. Az igei útmutatás megkönnyíti és táplálja lelkünket. Fontos tudnunk: Én Uram Téged akarlak szolgálni, nem úgy, mint embereknek, mint Istennek. Jó nekem is tudni, hogy Isten készített erre a feladatra is.  Amíg azt nézzük, milyen jót tettünk és mint ember megyek a másikhoz, akkor célt tévesztünk.

    Az énekkari szolgálat is nagyon sok örömet jelent. A próbák alatt a készülés  magas  színvonala  mindnyájunknak  élményt  ad. Nem  csak  tanu-

lunk, hanem gondolatainkat ráhangoljuk a mondanivalóra. Ez a hétköznapjainkat is vidámabbá teszi.

    Az első könyv, amit a keresztény életről olvastam Sükös Pál: A keskeny úton.  Ezt a könyvet a férjem kapta egy lelkésztől ajándékba, mintha tudta  volna az ajándékozó, hogy református. Elolvasás után meglepődtem és megláthattam, hogy életünkben mennyi küzdelem és áldás van. A betekintés ebbe a világba érdekfeszítő és igaz volt. A Biblia kézzelfogható és megélt igéi most újra olvasva is élményt jelentenek.

Evvel az igével zárom a bemutatkozást:

2011-majus---arcok4.jpg 

Uram nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam lelkemet, mint anya a gyermekét.” ( Zsolt. 131. 1-3.)

                                                                                             Kürthy Csaba dr.

  Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 


 2011-majus-filmajanlo.jpg

„Egy átlagos gimnázium, egy átlagos osztály, itt a közelben, napjainkban. Egy projekthét keretében az osztálynak az autokrácia témáját kell feldolgoznia. Tanáruk, Rainer Wenger (Jürgen Vogel) úgy dönt, hogy valami teljességgel szokatlan, az átlagostól eltérő dolgot csinál a projektből. Tanári megbízatását önhatalmúlag átalakítja, és különös kísérletbe kezd az osztállyal: azt akarja, hogy saját bőrükön tapasztalják meg az autokráciát - csak néhány napig. De ez a hét nagyon hosszú lesz mindazoknak, akik részt vesznek a kísérletben. És mindenki részt vesz. A diákok szokatlanul motiváltak. Azonban ami első pillantásra új kezdetnek, újfajta szolidaritásnak és egyenlőségnek tűnik, szédületes gyorsasággal riasztó jelenségeket hoz felszínre. Wenger manipulációja lendületet kap, és őt magát is elsodorja. A csoport nyomást gyakorol a kívülállókra, egyes csoporttagok erőszakossá válnak, és van, akinek teljesen átalakul a személyisége. A kritikus hangokat elfojtják, az önként vállalt konformizmus diadalmaskodik. A Hullám - így nevezi magát a mozgalom - tagjai szeretnék átvenni az uralmat az iskola, sőt az egész város felett. Egyszóval: Wenger kísérlete "kiválóan" sikerül. És a tanár túlságosan későn parancsol megállj!-t. Megvalósul a fordított pedagógiai rémálom: mindenki engedelmeskedik!” (Port.hu)

  Vissza

 

 

 

 

Húsvéti Legátus gyülekezetünkben

 

2011-majus-legatus.jpg

Húsvét hétfőn – április 25-én – Kozma Krisztina, aki jelenleg a Debreceni Hittudomány Egyetem hallgatója, teljesített legátusi szolgálatot gyülekezetünkben. Túrricséről származik. (Ez egy kis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község Csaholc mellett.) Isten áldását kérjük további tanulmányaira, és majdani lelkészi hívatásának gyakorlására.

  Vissza

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.