Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011. december

alazatos-sziv.jpg

Az Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: Batizi Mária

A reformáció ünnepe

Tisztújítás Egyházközségünkben

VERS: Karácsonyi csillag

A Felőri Református DalárdA

KÖNYVAJÁNLÓ - KÖNYVVÁSÁR

Popcorn Nélkül:  Filmklub

 

Adventi Hangversenyek:
    - 
Templomunkban a "Bartókosok"

    -  Evangélikus Kistemplom

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ige üzenete

„…tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” Máté ev. 11,29.

Jézus tanításai között találjuk ezt a mondatot. A szelídség egész életére jellemző volt és így tanítja az Őt követőknek. Földi életének egyik alap jellemzője volt. Születése a betlehemi istállóban, a názáreti ácshajlék, az a megmagyarázhatatlan szelídség, mely minden tanítására jellemző volt, minden erőszakosságtól mentesen. Szelídség jellemezte, amikor élete utolsó óráiban „elbántak” vele, mindenféle emberi indulat kidühönghette magát Jézuson. Ez a szelídség, ami megosztja az embereket. Sok ember emiatt a szelídség miatt nem tud Jézussal mit kezdeni. Hatalma volt a Sátán minden kísértése fölött, betegségen, halálon, a kenyér és a hal fölött, a tenger hullámain…Aki szelíden elmondja jövetelének okát, célját, azt olyan könnyen félreteszik mások.
 
Minden kor emberének valahogyan reagálnia kell a Krisztus szelídségére. Szelídsége miatt kicsit félretéve, kicsit lekezelően, „lejézuskázva” átlép oly sok ember fölötte! Miért nem erélyesebb, miért nem hangosabb, miért nem „erőszakosabb”? Mily sokszor hibáztatja az ember – kiindulva önmagából – Jézust szelídsége miatt egy-egy bibliai történetet olvasva. Egy kis erőszakossággal nagyobb hatást ért volna el, gondoljuk olykor. Minél hangosabbak vagyunk, minél drasztikusabban adjuk a másik tudomására az akaratunkat, úgy tűnik, annál eredményesebb, sikeresebb az ember.
 
Amikor agresszív emberrel találkozunk, átélve azt az idegen gonosz erőt, ami megmarja a szívet, mint a kígyó, fölzaklat, valóságos lelki fájdalmat okoz, akkor legyen ez útmutatás. Az ellenség célja mindig az, hogy e földön gátoljon, a számadásnál meg majd vádoljon. Maradjunk a krisztusi szelídségben, hogy megnyugvást találjunk – ez Jézus tanácsa, útmutatása, mely gondolatot csak akkor tudunk magunkévá tenni, ha Ő a mi Megváltónk.
Az ő szelídsége hassa át ünnepre készülésünket!

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: Batizi Mária

batizi-maria.jpg

Batizi Mária vagyok, 1957-ben születtem Békésen. Az általános iskolát szülőhelyemen, a középiskolát pedig Békéscsabán végeztem. 1977-ben férjhez mentem, majd 1980-ban megszületett a fiam, Árvavölgyi Béla, aki feleségével jelenleg Okányban református lelkészként szolgál.

Húsz évig adminisztratív területen dolgoztam, de mindig éreztem, hogy szívesebben lennék olyan munkakörben, ahol emberekről gondosko

dhatok. Így 1996-ban, amikor lehetőséget kaptam a szociális gondozó és ápoló átképzésre, belevágtam, és ezután idősotthonban helyezkedtem el, immár ápolóként.

Sajnos ezen bemutatkozó írásban nem számolhatok be hithű református elődökről. (Arra kérem Istent, hogy ne restüljek meg imádkozni a még közöttünk lévő rokonaimért, az ő megtérésükért.) De Isten csodálatos kegyelmével aláhajol az övéihez. Nálunk ez úgy történt, hogy először a fiam kezdett el a békéscsabai református gyülekezetbe járni, majd konfirmált is, és egy evangélizációs alkalomra ő hívott el engem. Bizony én ekkor már 39 éves voltam! Az evangélizáció hatására én is elkezdtem járni a gyülekezet alkalmaira, és néhány évvel ezután konfirmáltam is. Azonban munkakörömből adódóan hétvégén és ünnepnap is gyakran dolgoznom kellett, így csak keveset tudtam a gyülekezet életében részt venni.

Ez változott meg akkor, amikor betegségem miatt nem tudtam már tovább az idősgondozásban dolgozni. Nagy mélységeket jártam meg ekkor. Ezeken Isten mindent felülhaladó szeretete, a fiam és a menyem, valamint gyülekezetünk  lelkipásztorai  és  református  testvéreim segítettek  át.  Ekkor vált vezérlő Igémmé, amit Pál apostol is az Úrtól kapott: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)


Isten megmutatta nekem, hogy így betegen is lehetek szolgáló tagja a gyülekezetnek. Idős, beteg néniket szoktam látogatni, együtt olvassuk a Szentírást, énekelünk és imádkozunk. Abban reménykedem, hogy ezek a találkozások nekik is olyan feltöltődést, örömet okoznak, mint nekem.

Minden napomat a Szentírás egy-egy szakaszának olvasásával kezdem, valamint igetanulmányozó könyveket és bizonyságtételeket is rendszeresen olvasok. Mindig azt érzem, hogy Isten megismerésében nagyon sok a pótolnivalóm.

A nehézségek között olykor-olykor rám támadó elcsüggedéssel szemben az alábbi Igéből merítek erőt:

 

„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az Ő országát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,31-33)

 

Ezzel az Igével zárom rövid bemutatkozásomat. Gyülekezetünk minden kedves tagjára Isten áldását kérem!

 

Batizi Mária

Vissza

 

 


 

 

A reformáció ünnepe

2011-dec-refnap-1.jpg

Ebben az esztendőben is megünnepelhettük, hálát adhattunk megtartó Istenünknek a megújulás napján, hogy még mindig megtartotta a protestáns felekezeteket. 2011. október 31-én 5 órakor a mi Református Templomunkban gyűltek össze a reformáció felekezetei. A Londonban élő, de Békéscsabáról származó Pátkai Róbert nyugalmazott evangélikus püspök úr szolgált Isten igéjével minden kedves megjelent testvérnek. A baptista felekezetet Szűcs Ottó Benjámin képviselte és igeolvasással és imádsággal szolgált.

Az igehirdetés üzenetének elmélyítésében Varga Tünde és Szomor István zenei szolgálata segített. Örömmel állapítottuk meg, hogy vannak énekek, mely közösek, melyek összekötnek bennünket, mert egy szőlőtő különböző venyigéi vagyunk, melyeket Isten éltet és tart meg.         

   2011-dec-refnap-2.jpg                       

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

Tisztújítás Egyházközségünkben

A 2011. november 13. napján, a vasárnapi Istentiszteletet követően tartott tisztújítás eredményeként a gyülekezet Balogh Lászlót a kurátori tisztében megerősítette és presbiternek a következőket választotta meg:

 

Balogh László, Dr. Tóth János, Dr. Kürthy Csaba, Dr. Illés Károly, Frankné dr. Nemes Gizella, Dr. Képíró Tibor, Tar Krisztián, Képíró Imre, Gál László, Dr. Kiss Lajos, Cs. Szabó István, Jenei Imre Kálmán, Tóth Mártonné, Kiss Tibor, Kovács Attila, Fábián Erzsébet, Mucsi Sándor, Ürmös Gyula, Böőr Imre.

Pótpresbiteri tisztre:

Tóth Csaba, Illyés Gyula, Balogh István, Barabási Jenő Rudolf és Teleki László kapott bizalmat.                                                           

Marti Miklós Nándor

 

Vissza

 

 

 betlehemi-csillag-2.jpg 

Karácsonyi csillag

 

Karácsony a szeretet ünnepe,
Tudja jól felnőtt és gyerek.
Fényektől ragyognak ilyentájt
Az utcák és a terek.
 
E nap nagy ünnep,
A világ bár tagadja,
Ez Jézus Krisztus urunk
Születése napja.
 
Csillaga felragyogott
Egykor Betlehemben,
És ragyog mindörökké,
Hagyd, hogy Ő vezessen.
 
Ha a szeretet csillagfénye
Lelkeden átragyog,
Bízván mondhatod:
Én az Övé vagyok!
 
Sugározzék belőled
Az öröm és szeretet,
S szerető szívedben
Jászolát megleled.
 

                   Butyka Zsolt

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

Felőri Református Dalárda békéscsabai látogatása

 

2011-dec-felor-csoportkep.jpg

 

2011. november 18-án késő délutáni órákban a kedves békéscsabai református asszonyok és férfiak  készülődtek a gyülekezeti teremben a 33 fős vendégsereg fogadására. Hosszú utat tettek meg vendégeink, hiszen több mint 300km-t utaztak, hogy megláthassuk egymást és egy hétvégét Magyarországon töltsenek. Felőr Észak-Erdély területén, Dés és a Szamos folyó közelében terül el. A falu lakossága 2300 körülire tehető. Buzgósággal és boldogsággal készült a dalárda, ahogyan a lelkipásztor nevezte e csoportot, hogy a szívhez szóló hitvalló és lelki énekekkel bemutatkozzanak, és nekünk örömöt szerezzenek.

Megérkezésük után mindenki megismerte vendégét, vendéglátóját. A kalács és a meleg tea melletti rövid beszélgetést követően pihenni tértek vendégeink.

Szombat reggel 10 órától Dr. Képiró Tibor presbiter testvérünk vezetésével a Trianoni emlékműtől indulva városunkat ismerhették meg a felőriek, mely sétát követően rövid pihenés és ebéd következett.

Délután fél 3-tól folytatódott a közös program, amikor is a Munkácsy emlékházat látogatták meg,  majd estére egy kedves meghívásnak is eleget tehettek, mert a Gyulai Református Templomban egy csodálatos hangversenyen és kedves szeretetvendégségen vehettek részt.

  Az esti hosszúra nyúlt beszélgetések sok mindent előhoztak, talán tényleg sikerült megismerni egymást, mert a távolság ugyan elválaszt bennünket, de lélekben közel lehetünk egymáshoz, ha a szeretet összeköti Isten népét.

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Gál Mihály nagytiszteletű úr szolgált Isten igéjével és ezt követően a dalárda azokkal a négyszólamú énekekkel, kánonokkal, melyek egyúttal nem csak ízelítő volt tudásukból, hanem benne volt szívük, lelkük is, így lélektől lélekig ért a szeretet.

   A felőri gyülekezet egy nagy munkának a vége felé halad, hiszen a szórvány- magyarságban élő, iskolás korú gyermekek részére immáron felépített egy oktatási központot. Isten áldja meg a jó kedvű békéscsabai adakozókat, hiszen ezen a vasárnapon mi is hozzájárultunk több mint 92 ezer forinttal e nemes célhoz. Megőrizzük jó emlékezetünkben tőlünk távol élő testvéreinket és kívánjuk Urunk áldását az ő életükre is.  

 

felori-ajandekkep.jpg

 

 

Felőrről és a református gyülekezetről bővebben itt olvashatnak.             
 Felőr (Wikipedia)   

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ - KÖNYVVÁSÁR

 

Miklya Luzsányi Mónika:

ISTEN HOZOTT, MANDULAVITÉZ!

Ábel már nagy fiú. Néha azért még sírva fakad, és gyakran bajba kerül. Ilyenkor megjelenik mandulavitéz, mandulavirág szirmán érkezik, mintha csónakon siklana, hiszen picurka legény, nincs tán egy centi sem. Mégis, mindig tudja, mit kell mondani Ábelnek, hogy bátorítsa, vagy helyes döntésre vezesse. A mese képzeletbeli világa fonódik így egybe Ábel mindennapi életével és a bibliai történetek üzenetével. Éber, a kis üzenethordozó mindig ott és úgy szólal meg, hogy Ábel szívét megérinti, és teljesebb valóságismeretre segíti. A szerző írói leleménye, hogy az irodalmi élményt keltő és a tanító szöveg szinte észrevétlenül, magától értetődően fonódik egybe.

Ábel és Éber történeteit olvashatja gyerek és felnőtt, különálló történetekként, de folyamatos regényként is. Sőt, áhítatok, hittanos, gyermek-istentiszteleti alkalmak vezérfonala is lehet. A „mandulakönyv” első része az ószövetség történetei között kalauzolja végig olvasóit.

Az "Isten hozott, Mandulavitéz!"-nek folytatása is van: „Isten veled, Mandulavitéz!” címmel. A mandulakönyv 2. részében Jézus élete jelenti a bibliai párhuzamot. Ábel és Éber, Kisdara és Márkóbá összefogásával izgalmas küzdelem indul a Csengery téri fiúkért…

2011. december 4-n a gyülekezeti teremben tartott adventi könyvvásáron mindkét könyv kedvezményesen kapható (650 Ft).

2011-dec-konyvajanlo.jpg 2011-dec-konyvajanlo_2.jpg

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

Popcorn Nélkül Filmklub

2011. DEC. 16. péntek, 16:30

IDÉTLEN IDŐKIG (1993)undefined

„Vajon Isten mindenhatósága is csak az öröklétéből fakad?”

2011-dec-filmajanlo.jpg 

„Phil Connors egy magának való, mogorva, magányos időjárás-bemondó egy amerikai tévécsatornán. Egyik nap azt a munkát kapja, hogy Ritával, az új szerkesztőnővel és Larryvel, az operatőrrel együtt menjen el a világvégi kisvárosba, és a stáb vegye fel, amint 1993. február 2-án, a tél végén a város híres mormotája előjön odújából. (A helyi néphit szerint ugyanis ha a mormota meglátja az árnyékát, akkor marad továbbra is a rossz idő.)

2011-dec-filmajanlo_2.jpg

A mormotanap a város életében a legnagyobb esemény, mindenki a mormotafesztiválon ünnepel, kivéve Philt, aki már alig várja, hogy hazamehessen „száműzetéséből”. A mormota, amelyet szintén Philnek hívnak, azonban nem bújik elő, a forgatás emiatt nem sokat ér. Ettől Philnek még rosszabb kedve lesz. Az idő hamarosan elromlik, hatalmas havazás támad. A telefonvonalak megszakadnak, és senki sem tudja elhagyni aznap a várost. Phil csalódottan megy vissza a szállodába Larryvel és Ritával. Alig várja a reggelt, hogy végre indulhassanak. Reggel azonban hatalmas meglepetés éri…”

 

Vissza