Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. Advent

2010.12.15

 Túrmezei Erzsébet:  Ádventi imádság

 

 

 

A csabai Városháza előtti karácsonyfát az idén egyházközségünk adományozta a városnak. Ezúton is köszönjük a Városvezetésnek a felajánlásért kapott kedves és elismerő szavakat. Áldott és békés karácsonyt kívánunk valamennyi Olvasónknak.

 

Az Ige üzenete

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet…”1Kor 13,13
Megmarad? Egyre több embernek okoz gondot a karácsony. Legtöbbjüknek nem is anyagilag, hanem lelkileg. Mert karácsony vélt vagy valós szeretete egyre inkább elhalványul  és ez az érzés bizony rávetül már a készülődésünkre is. Mondogatjuk, hogy a szeretet ünnepe, de mi marad belőle? A kirajzolódó válaszra felel az ige is.
Megmarad a hit, remény és szeretet, de csak együtt! Nem lehet az első kettőt megspórolni.  Ha szeretetünkből kimarad annak a megélése, hogy Isten engem annyira szeretett, hogy a Fiát adta értem, akkor csak érdekek mentén és önmagunkat tudjuk szeretni. Ezt a szeretetet viszont kár ünnepelni.  Ahhoz, hogy az Isten szeretetét ünnepeljük hitre van szüksé-günk. Nem egy általános valamiben való hitre, hanem az önmagát Atya, Fiú és Szentlélekként kijelentő Szentháromság Istenbe vetett hitre. Ez a hit az, ami újra és újra valódivá tudja tenni szeretetünnepünket. Ezt az Istent nem magának faragja az ember, hanem ő valóban Úr  a mi életünk felett, aki egyszerre igazságos és kegyelmes, és ezért  kellet, hogy Jézus eljöjjön közénk és véghez vigye azt, amire senki más nem volt képes: megbékéltette az Atyát az emberrel. A reménynek is meg kell maradni! Annak a reménynek, hogy az élet nem csak annyi, amit a földön töltünk és nem csak annyi, amit látunk belőle, hanem annál sokkal több. Annak a reménynek, hogy az ember életében nem a halálé az utolsó szó, hanem a Krisztusé.  Ez a remény tud mennyei távlatot adni az embernek és túl tud tekinteni evilági viszonylagos örömökön és bánaton. A szeretet hogyan őrizhető meg?  Úgy, hogy nem felejtjük Isten karácsonyi odafordulását az emberhez és ebből erőt merítve mi is tudjuk felebarátunkat szeretni és szeretetben elhordozni hasonló feltétel nélküliséggel amilyen feltétlen Isten szeretete irántunk. És ez a cselekvő, „szeretlek annak ellenére, amilyen vagy” típusú szeretet az, amely valóban mindenek fölött való!  Ámen.                              
Marti Miklós ref.lp.

 

 

 

 

VISSZATEKINTŐ
 Az egyházi év adventtel kezdődik. Így a visszatekintés a mögöttünk hagyott eseményekre újra időszerű, hogy újra számba vegyük hálaadással Isten köztünk és bennünk végzett munkáját.
Az elmúlt esztendő adventi időszaka újra sok hangversenyt és lélekemelő pillanatot tartogatott és készített karácsony szent ünnepére. Az elmúlt karácsonyon is megtapasztalhattuk, hogy kicsinek bizonyult templomunk, és bár az építői két oldalhajóval bővíthetőre tervezték, mi mégis az egyszerűbb megoldásban a délelőtti két istentiszteletben gondolkodunk, hiszen ez az áldott probléma még csak nagyünnepeken merül fel továbbra is.
Szilveszterkor gyülekezeti szeretetvendégségben együtt köszönthettük a naptári újévet. Januárban ökumenikus imahéten erősíthettük meg Krisztushoz való tartozásunkat.
Végiggondolva összességében első benyomásra a veszteségek éve volt a mögöttünk hagyott idő, amikor több oszlopos gyülekezeti tagunk ment el a minden élők útján, vagy amikor a haiti földrengés, majd a borsodi árvíz és az iszapkatasztrófa áldozatainak való gyűjtésre gondolunk. Azonban ha hálaadással Képgondolunk vissza, akkor az adakozás éve volt: visszavétettek azok az életek, amit áldásul kaptunk és gyülekezetünk több, mint nyolcszázezer forintot adakozott a bajbajutottak számára, sőt a városunknak Békéscsabának is adhatott a gyülekezet egy gyönyörű karácsonyfát,  amely egykoron a gyülekezeti terem mellett állt.
 Ez évi csendes-hetünkön három korcsoportban 86 fővel voltunk együtt  Mátraházán, amit Isten ismét megáldott. Immár hagyományosan a tanévkezdés előtt áldást kértünk diákjainkra és gyümölcsös szeretetvendégség keretében adtunk hálát a nyár javaiért. Ősszel körzeti presbiteri konferenciának adhattunk helyet, és tovább gyarapíthattuk tudásunkat Kálvinról. Nem csak belsőleg formálódtunk, hanem külsőleg is. A gyülekezeti terem felújításának utolsó felvonásaként az épület másik végén is vizesblokkot alakíttattunk ki.
Készülve karácsonyra idén is hangversenyek és bűnbánati esték készítenek a Megváltóval való találkozásra, mert Isten mindenkor munkálkodik körülöttünk és bennünk.
Gyülekezeti életünkben pedig továbbra is kérjük és várjuk Isten segítségét, hogy Lelke által mind többeket érintsen meg és indítson az ő követésére. Terveink (vagy álmaink?) között szerepel, hogy 2012-re templomunkat egy hozzá méltó és vele összhangban lévő kovácsoltvas kerítéssel vegyük körül megépítésének 100. évfordulóján.            
Marti Miklós ref.lp.

 

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY
¯     Gyülekezetünk számlavezető bankot váltott, ezért új a számlaszámunk (10918001-00000056-57000005) , így a régi sárga csekkek nem használhatók.
¯     Békéscsaba Gerla településrésze Egyházközségünkhöz tartozik
 

  

Kép
 
  Túrmezei Erzsébet:  Ádventi imádság
Uram, Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom hozzád imádkozni, legyen erőm Neked
engedelmeskedni, hogy rátaláljak az útra, amelyiken
követhetlek Téged!
 
Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen
időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni, hogy rátaláljak az útra,
amelyiken találkozhatom vele!
 
Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen időm
átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm
 felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére, hogy
beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!
 
Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan
 hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd
meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik hozzád
Tartoznak ma és mindörökké! Ámen.
 
Peter Spangenberg után németből fordítva

Vissza

 

 

 

Kép

 KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRI ALKALMAK
¯      December 19. 10 óra advent 4. vasárnapja (komoly-) zenés istentisztelet
¯      December 20-23-ig 17 óra bűnbánati istentisztelet
¯      December 24.  15 óra hittanosok karácsonyi szolgálata        
¯      December 25.   8 óra és 10 óra karácsonyi istentisztelet  és úrvacsora
¯      December 26.  10 óra istentisztelet karácsony 2. napi istentisztelet
¯      December 31. 18 óra óévi hálaadó istentisztelet és szeretetvendégség
¯      Január 1. 10 óra újévi istentisztelet      

 

 


KépKÖSZÖNET

Köszönjük mindazok anyagi támogatását, akik az elmúlt évben is egyházfenntartói járulékukkal támogatták egyházközségünk működését, és illesse köszönet azokat is akik a 0066 technikai számon a Magyarországi Református Egyházat, „A Reformációért Alapítvány”-on (adószáma: 18376706-1-04) keresztül egyházközségünket segítették adójuk 1%-ának a felajánlásával.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.