Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008. november - advent

2008.11.30

Kép Az Ige üzenete

100 ÉVES VOLT A GYÜLEKEZETÜNK

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖSZÖNET

GYÜLEKEZETI JÖVŐKÉP

 

 

 

Az Ige üzenete

„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az ÚR mondott a próféta által:” Mt 1,22

Ígéret és ígérgetés. Utóbbit nagyon sokan ismerik, mert közéletünk, de sokszor a magánélet is a be nem tartott ígéretektől terhelt. Meg nem tartott fogadalmak, amit kereszteléskor, konfirmációkor és házasságkötéskor tettek, mert vagy elfelejtették egyszerűen, vagy csak nem akarnak emlékezni reá. Nem csak az Istennek vagy előtte tett ígéreteinkkel vagyunk sokszor így, hanem az embereknek adott szóval is. Ha szembesítenek, akkor próbáljuk kimagyarázni: a rendszer , a divat a munka , a család, a másik tehet arról, hogy nem tartjuk meg szavainkat. Közben fokozatosan veszítjük el a soha nem pótolható bizalmi tőkénket és hiteltelenné leszünk családunkban, munkahelyünkön és ami a legrosszabb az élő Isten előtt. Mert az embernek önerőből ennyire futja…

Isten azonban nem engedi meg magának ezt a következetlenséget! Amit megígért hírnökein keresztül ennek a világnak, azt betartja. Teszi ezt akkor is, ha évszázados távolságok vannak az ígéret és a beteljesedés között, „mert nem ember az Isten, hogy hazudjék.” Ámen.

Marti Miklós Nándor  lelkipásztor

Áldott karácsonyt és kegyelemteljes újesztendőt kívánnak:
Marti Miklós Nándor, Marti Márta lelkipásztorok és
Balogh László gondnok

Vissza

 

 

 

100 ÉVES VOLT A GYÜLEKEZETÜNK

 

Kép2007. február 18. és 2008. március 30-a között programsorozattal emlékeztünk gyülekezetünk alapításának 100 éves évfordulójára. Ennek keretében vendégünk volt 2008. február 3-án Tőkés László Királyhágó-melléki püspök és Európa parlamenti képviselő.  Szolgálata kapcsán átéltük a határokon túlnyúló testvéri összetartozást. Ehhez kapcsolhatóKép még, hogy sikerült megfelelő helyet találni templomunkban identitásunk két kifejezőjének : a református és a magyar zászlónak.

 

Kép2008. március 30-án a rendezvénysorozat zárásaként egy 425 kg súlyú harangot szentelt fel dr. Bölcskei Gusztáv  püspök. A torony második harangját  adományba kapta gyülekezetünk. Azóta ez a harang emlékeztet minden délben a nándorfehérvári diadalra és hív istentiszteletre. Ugyanezen a napon a Békéscsaba KépKözterületeiért Alapítvány és a Koppányi család adakozásából szobrot lepleztünk le. Gyülekezetünk első beiktatott lelkipásztorát, id. Koppányi Gyulát ábrázolja, aki élete végéig 36 éven keresztül pásztorolta a csabai reformátusokat. A mű Mészáros Attila szobrász keze munkáját dicséri.

Nyáron a már hagyományosnak mondható gyülekezeti csendeshéten vettünk részt több mint kilencvenen. A Mátraházi Lelkészüdülő megfelelő körülményeket biztosított a testi és lelki felüdüléshez. A Biblia Éve kapcsán a különböző teológiai szakemberek tartottak előadást nagy megelégedésünkre és szellemi épülésünkre. Ifjaink és gyermekeink korosztályuknak megfelelő foglalkozásokon vettek részt, így sokunknak nem csak pihenést, de szolgálatot is jelentett, amit mindenki örömmel végzett.

Ősszel a biharugrai, füzesgyarmati és okányi lelkipásztorok szolgálatával evangélizáció volt gyülekezetünkben. Ezekről a településekről is sokan származnak gyülekezeti tagjaink közül és fontos, hogy ezen kistelepüléseken is van élet.

KépNovember végén a határontúli magyarok vasárnapja keretében a Nagyvárad-réti gyülekezettel fűztük szorosabbra határon átívelő kapcsolatainkat és délután Wass Albert est keretében gondolkodhattunk el a hit és nemzet összefüggésein. 

 

Vissza

 

 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

2008-ban eddig:
14 pár gyülekezetünkben házasságára Isten áldását
34 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát
19-en tettek konfirmációi fogadalmat
27 alkalommal hirdettük a vigasztalás igéjét ravatal mellett.
„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” Róm.12,15.

 

Vissza

 

 

 

KÖSZÖNET

Ezúton is köszönjük az egyházközségünket és alapítványát támogatók anyagi áldozathozatalát, köszönjük az adó 1%-ainak felajánlását és az erkölcsi támogatást, hogy gyülekezetünk az Önök segítségével betöltheti Istentől rendelt feladatát.

További felajánlások esetén a Református Egyház technikai száma 0066,

„a Reformációért Alapítvány”-unk adószáma: 18376706-1-04

Vissza

 

 

 

 

GYÜLEKEZETI JÖVŐKÉP

Gyülekezetünk lelki életében átszervezésre került a hitoktatás, mert hitoktatónk gyermekáldásban részesült. Ennek a szolgálati ágnak a súlypontja az Evangélikus Gimnáziumban van. Szeretnénk a későbbiekben a gyülekezeti hitoktatást erősíteni. Fontosnak tartjuk még a gyülekezethez csatlakozni kívánók és a gyülekezettel kapcsolatot tartani nem tudók pásztorolását.

A lelki életen túl evilági dolgai is előbbre jutottak  a gyülekezetünknek. A megkezdett gyülekezeti terem felújítása nyílászárók festésével folytatódot és új függönyök is felszerelésre kerültek. Itt várat magára még az egyedi bútorok beszerzése, hideg és melegburkolat beépítése, mozgáskorlátozott feljárat kiépítése és a világítótestek beszerzése. A lelkészlakásban és az irodában teljes meszelést és mázolást végeztettünk az Önkormányzat támogatásával. Az egyházfi lakás teljes belső felújítása után esedékes lesz a külső befejezés. Szeretnénk a templom külső világítását megoldani és a teljes térburkolatot felújítani. A templom énekeskönyveinek a számát száz új példánnyal növeltük, amire igény mutatkozott. A belső festése is egyre aktuálisabbnak látszik, mert néhol beázás és pergés nyomai láthatók. Ennél a munkánál az állványozás különösen megemeli a költségeket.

       Összességében elmondható, hogy a hálaadásra indító eredmények mellett több évre előre látjuk az elvégzendő feladatokat és amihez Isten erőt ad és amit a gyülekezet tehetsége megenged, azt meg fogjuk oldani.

Vissza

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.