Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2007. május

2007.05.11

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:
Dr. Illés Károlyné Ani
  
Az Ige üzenete
„…vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim…”      Ap.Csel.1,8. /Olvasandó: Ap.Csel.2,14-47/
Májusban, az esztendő legszebb hónapjában fogjuk Pünkösd ünnepét ünnepelni, reményeink szerint. Az idézett bibliai ige is a pünkösdről beszél most ne-künk. Jézus mennybemenetele alkalmával mondta a tanítványainak, hogy erőt kapnak, amikor a Szentlélek eljön hozzájuk.
A tanítványokban sokféle buzgóságot látunk, könnyen lelkesedtek, de erejük csak emberi volt. Tehetségük, kitartásuk csak múló fénysugárként tűnt fel, és nem volt sziklaszilárd.
Nagycsütörtök éjszakáján Júdás elárulta, Péter megtagadta a Mesterét, a többi tanítvány széjjelfutott – ennyi telt tőlük, a saját erejükből.
Mi, ma élő tanítványok sem vagyunk különbek. A mi erőnk is véges, bár sok-szor gondoljuk, hogy nagy dolgokra is képesek vagyunk. Vannak dolgok, amit megtehetünk a saját erőnkből. De vannak olyan helyzetek, amelyek megpróbál-ják és meg is mutatják, hogy a Lélek gyümölcseit megteremjük-e? A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mérték-letesség /Gal.5,22/ megmutatkoznak-e életünkben. Amikor szembesülünk önmagunkkal, - ha bennünk van a vágy és az akarat a Krisztus követésére – akkor be kell, hogy lássuk, amit a reformátor már az 1500-as évek elején megírt: ”Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk” /390. ének/ És meg is történik az elesés, és az ellenség győz bennünk és felettünk. Ezért van nagy szükségünk a Szentlélekre. Nélküle nincs győzelemre jutás. Ritka az önzetlen szeretet és jóság, a tiszta öröm és szívesség.
Nyilvánvaló és kétségtelen a változás, ami Péter életében történt. A tagadó, a félénk, a menekülő tanítványból hitvalló lett. Erre nincs emberi magyarázat. Ez a csoda a Szentlélek munkája. Olvashatunk arról is, hogy Péter bánkódott amiatt, ahogyan viselkedett nagycsütörtök éjszakáján. Jelét adja bűnbánatának, amikor Jézus a tengerparton megkérdi tőle háromszor: szeretsz-e engem? Utoljára a válasz: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.” /Jn.21,17./ Uram, Te tudod, hogy megtagadtalak, hogy a keserűség eluralkodott bennem, de azt is tudod, hogy én nagyon szeretlek téged.
Reménységünk lehet, hogy az Úr mindent tud. Az a kedves őelőtte, ha bűnbá-nó szívvel fordulunk Hozzá, hogy a Szentlélek lakozást vehessen bennünk. A Szentlélek eljövetele után Péter vallást tesz Jézusáról, termi a Lélek gyümölcseit.
Adjon az Isten áldott Pünkösdöt mindnyájunknak, hogy szívünket megtisztítva lakozást vegyen a Szentlélek és általa éljünk az Ő dicsőségére.
Marti Márta lelkipásztor
 

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL
Dr. Illés Károlyné Ani
A Népművészet Mestere
Kép2007 március 11. és április 15. között gyülekezeti termünkben egy kiállítás keretében nagyon szép népi és egyházi textíliákat tekinthettünk meg. A különböző stílusú (szűcs, gö-möri, úri hímzések a Dr. Illés Károlyné Ani által vezetett népművészeti szakkörben tevékenykedő asszonyok keze munkái. Alkotásaikat egy hónapra gyülekezetünk rendelkezésére bocsátották, hogy gyönyörködjünk bennünk, s hogy általuk egy kicsit bővüljön a látásunk, s megismerhessük, milyen értékteremtésre és értékmegőrzésre képes ma a népi iparművészet. – A gyönyörködtetésen és figyelemfelhíváson túl úgy érzem, van még egy szempont, ami miatt fontos volt ez a kiállítás. Amikor gyülekezetünk fennállásának 100. évfordulóját ünnepeljük és hálát adunk a múltért, jó dolog a jelenre is tekinteni, odafigyelni mindazokra, akik úgy tartoznak közénk, hogy méltán lehetünk büszkék rájuk, mert valami maradandót alkottak és alkotnak.
Az Illés Károlyné Ani által vezetet szakkör munkái a kétévente megrendezett textiles konferenciákon rendre elnyerik az első vagy kiemelt első díjakat. Ő maga is többszöri díjazott, a Nemzeti Galériában kiállítóként és kiállításszervezőként is ismerik, számon tartják, de voltak már kiállításai Pozsonyban és az Egyesült Államokban is. Országhatáron belül pedig bárhol, ahol ilyen témában konferenciát, kiállítást szerveznek, keresik és hívják őt is. A kétévente Velemben tartott országos szakre-ferensi továbbképzéseken ő oktatja a népművészeti tervezést azoknak, akik a békéscsabaihoz hasonló szakköröket vezetnek szerte az országban.
2003-ban munkája elismeréseként elnyerte a Népművészet Mestere kormánykitüntetést.
Valószínűleg sokan vagyunk, akik eddig méltatlanul keveset tudtunk a népművészetről. Köszönjük, hogy ilyen csodaszép alkotások között, ilyen igényesen berendezett kiállítás keretében ismerkedhetünk, barátkozhatunk vele.
Magam is örülök annak, hogy létrejöhetett ez a kiállítás. Világi fórumokon többször vol-tak már kiállítva egyházi textíliáink, de ez az első alkalom, hogy az egyház falain belül kaphatott helyt mindez. Nagy örömünkre szolgál.
       Te magad mikor kezdtél barátkozni a népművészettel?
Én tulajdonképpen beleszülettem ebbe, bár akkor odahaza azt még nem neveztük nép-művészetnek. Nagybánhegyesen, ahol születtem, Édesanyámat úgy tartották számon, mint ügyes szövő és hímző asszonyt. Ő maga nem tanulta ezt a mesterséget, nem is szakmaként űzte, de rendkívül jó ízlése és kézügyessége volt. Volt otthon egy paraszt szövőszékünk, amin ő dolgozott. Első sikereimet még akkor, kislányként élhettem át, országos hímző pályázatokon. Aztán hivatásnak is ezt választottam. A Szlovák Gimnáziumban érettségiztem, első diplomámat kiállításrendezőként, a másodikat a Juhász Gyula Főiskolán rajz-szlovák szakos tanárként szereztem. Arra, hogy a hímzés művészet, ami cso-dás értékeket tud megteremteni, a 70-es évek elején a Mezőkovácsházán megrendezett Békés Megyei Népművészeti Napokon csodálkoztam rá. A Népi Iparművészeti Tanács később tanfolyamokat is szervezett, ezeken részt vettem és textiles felsőfokú szakoktatói bizonyítványt is szereztem. A férjem Dombegyházán kapott állatorvosi állást, így a dombegyházi asszonyokból alakult meg az első népművészeti szakkör, velük voltak az első sikereink is. Az Élő Népművészet Kiállításon többször elnyertük a Gránátalma Díjat. 1992 óta Békéscsabán élünk, de a kapcsolat ezzel az első asszonykörrel ma is él. Gyakran kijárok hozzájuk, textileket tervezek nekik, segítem a munkájukat.
Később itt Békéscsabán is megalakult egy ilyen alkotó közösség, ami hasonló sikereket tudhat magáénak, s akik munkáira most mi is rácsodálkozhattunk.
Igen, a szakkör hét éve működik a Szlovák Kultúra Házában. Csütörtökönként 15.30 és 18.30 között bárki bejöhet hozzánk, aki kedvet érez rá. Nyitott közösség, akár fél órára is „be lehet ugrani”. Gyermekek és felnőttek közösen járnak ide. Van olyan nagymama, aki mindig az unokájával együtt érkezik. A szakkörben való munkálkodásnak díja nincs, csak azt az anyagot kell megfizetni, amit ki-ki a saját alkotásához felhasznál. Mindig saját anyaggal dolgozunk ugyanis, olyannyira, hogy takács készíti nekünk a szöveteket, és a gyapjúfonalakat is külön a mi számunkra festik, boltban vásárolt kész alapanyagokat alig használunk. Az alkotás ugyanis akkor szép, ha egységes, és ebbe mindez beletartozik. Évente egy-két tájegység formáit dolgozzuk fel. Rendszeresen figyelem, keresem a pályázati lehetőségeket, kiállításokat, s a témáinkat ezek is meghatározzák. A legutóbbi mezőkövesdi Kis-Jankó Bori Hímzőpályázatra bármilyen alkotást be lehetet küldeni; a textiles konferenciákon meg szoktak adni valamilyen szempontot (pl. a témát: egyházi textíliák, „vetett ágy”, „terítet asztal”, vagy az alkalmazandó technikát: pl. szálán varrott munkák). De nem a teljesítmény a lényeg. Fontos ismeretet közvetíteni azok felé is, akik nem látogatják a szakmai kiállításokat. Ha az emberek megismerik pl. a komádi, szűcs stb. hímzéseket, amelyek a modern lakásokba is jól illeszkednek, akkor az egész nép-művészet közelebb jöhet hozzájuk. Felismerik az értékét és azt, hogy nem is olyan élet-idegen dolog ez a ma emberének sem. Azon kívül azt is látom, hogy a nálunk végzett alkotómunka az emberek önbecsülését, sőt olykor a családon belüli megbecsültségüket is növeli.
       A szakkörön kívül, „hivatalos” formában, iskolában is tanítod mindezt?
Igen. A gyerekek képzése a Művészeti Alapiskola Textil Szakán ill. a Szlovák Gimnázi-um és Általános Iskolában zajlik. Ők hatéves alap- és hároméves továbbképzésen vehet-nek részt, melynek elvégeztével bizonyítványt is kapnak. Először öltéstechnikát tanulnak (szár-, lapos- és huroköltés), utána a fehér alapon fehér fonallal való hímzést kezd-jük. Ez nehéznek tűnik, de kevéssé feltűnőek a melléöltések és a végeredmény mindig gyönyörű. Gyerekeknél rendkívül fontos a sikerélmény és a hasznosság. Nem készítünk velük kis terítőcskéket, amelyeket utána nincs miért kézbe venniük, hanem praktikus dolgokat: illatzsákot, tornazsákot, tarisznyát, szőnyeget, hátizsákot. Igen nagy az érdek-lődés, a gimnazisták között is.
A felnőttek számára pedig a Békés Megyei Művelődési Központban tartok képzést. Olyanoknak, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Ez két éves képzés, 1992 óta működik, havonta két napot és nyaranta egy kéthetes intenzív oktatást jelent. Szövő ill. gépi és kézi hímző szakmát ad, egy év ráképzéssel mindezek oktatóivá is válhatnak a tanítványaim. Jelenleg két osztály működik, 14 és 16 fővel, akik az ország minden tájáról érkeznek, a Dunántúlról is. Ez egy egyedülálló képzés az országban, csak nálunk működik.
Melyik kedvesebb számodra: egy-egy szép alkotásnak a technikai kivitelezése vagy inkább az oktatás, kiállítás-szervezés?
Ezt így nehéz lenne megmondani, és van egy harmadik dolog, ami legalább annyit jelent nekem, mint az előzőek. Ez pedig az a bizonyos tervezés, amit többször említettem már a beszélgetésünk során. Talán ez az, amivel a legtöbbet segíthetek másoknak. A tervezés maga azt jelenti, hogy egy-egy tájegységnek a még fellelhető motívumkincseit összegyűjtöm, elemeire szedem, és textilre „átdolgozva” egységes formában újra összerakom.
Volt olyan, hogy egy ködmönről kellett a motívumokat levennem, egy olyan ködmönről, amelyen már fonal nem, csak a hajdani hímzőfonal által ejtett lyukak maradtak meg. Textilre átdolgozva viszont megmaradhatott az a formagazdagság, ami egyébként talán mindörökre elveszett volna.
Ez nagyon szép és sokoldalú tevékenység: nappal oktatsz, este tervezel, plusz a kiállítások. A családod mennyire részese ennek?
Teljes mértékben. A férjem, Karcsi sokat segít. Nem csak azzal, hogy mindenhová hoz-visz engem, segít a kiállításoknál, hanem ő maga is figyel, felfedez olyan családokat, ahol népi hímzések vannak. A lányunk, Vanda pedig hozzám hasonlóan beleszületett ebbe az életformába. Művészettörténetet tanul, idén diplomázik s a szakdolgozatát textil-témában írja. Nagy büszkeségünk, hogy 2006. augusztus 20-án megkapta a Nép-művészet Ifjú Mestere miniszteri kitüntetést.
Gratulálunk. A családi hagyomány tehát tovább folytatódik.
Sok sikert és örömet kívánunk Nektek ezen az úton.                                  
                                                                                                   /Sz.A./

 

Kép„A szépség érzékeléséhez kellő látótávolságra van szükség. Lehet bár kar-nyújtásnyira, a szépséget senki sem ragadhatja magához, mert a szépség su-gárzás. Isten lelkének megszentelő kisugárzása a teremtett világra. …
Így töltődünk fel magunk is szépséggel anélkül, hogy erre külön töreked-nénk. S ugyanakkor így tisztul ki a belső látásunk arra, hogy az Isten személyesen nekünk szóló mosolyát egyre több dolog-ban észrevegyük.
Végül pedig problémáink ellenére is megtapasztalhatjuk, hogy minden napunk lehe-tőséget kínál arra, hogy ezt a szép mosolyt belülről fakadó örömmel viszonozzuk.”
/Simon András/

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

CSALÁDOS HÉTVÉGE NAGYVÁRADON
Erdélyi testvérgyülekezetünkben, a Nagyvárad Réti Református Gyülekezetben
 „ÁLDÁS, NÉPESSÉG” címmel családi napot tartottak április 15-én.
KépA rendezvényen gyülekezetünkből is több család részt vett. Sok értékes előadás, kézműves foglalkozás, tánc-ház várta a vendégeket, vala-mint anyák napja alkalmából az Édesanyákat köszön-tötték a gyermekek. Az előadók között szerepelt Dr. Tőkés István teológiai tanár, Berecz András mese-mondó ill. a Béres Gyógyszergyár képviselője is.
 
A nagyváradi gyülekezet kb. 40 fős létszámmal részt vesz majd nyári gyülekezeti csen-deshetünkön is, ahol személyesen is lesz alkalmunk megismerkedni, barátságokat kötni velük.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTENÁRIUMI RENDEZVÉNYEK
ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Május 20-án a de. 10 órai istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Dr. Békefy Lajos, a PRESBITER című lapnak (a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapjának) felelős szerkesztője végzi. Ezen a napon du. 16 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége /KÉSZ/ helyi csoportjával közös szervezésben Író-Olvasó találkozó lesz a gyülekezeti teremben. Ezen az alkalmon Dr. Békefy Lajos íróként lesz közöttünk, bemutatja
 
„AZ ISTEN DIPLOMATÁJA – DAG HAMMARSKJÖLD”
című könyvét, mely a „zsoltáros ENSZ főtitkár” értékes és példaadó életéről szól.
 
Érdeklődés és igény esetén a könyvet a helyszínen meg lehet vásárolni. Az együttlét so-rán lehetőség lesz, hogy a szerzővel egyéb témákról is beszélgessünk, mely érdekesnek ígérkezik, hiszen rádiós református főszerkesztőként is tevékenykedett és ő a Presbiter c. folyóirat alapító főszerkesztője. Elkíséri őt hitvese, Röhrig Klaudia délvidéki származá-sú, Svájcban diplomázott lelkésznő, aki egyházának külügyi vezetője volt.
Jó lenne, ha minél többen igénybe vennénk a kivételes lehetőséget – hívogassunk erre másokat is!
 /Dr.Tóth János presbiter, a KÉSZ békéscsabai csoportjának elnöke./

 

 

 

 

VÉSZTŐ – MÁGORI GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
2007. június 9-én szombaton a Vésztő-Mágori Csolt Monostor emlékhelyre szervezünk
— hagyományteremtő szándékkal — gyülekezeti tagjaink részére kirándulást. A kirán-dulás célja egy kötetlen formájú együttlét, ahol van időnk egymással megismerkedni, beszélgetni. A gyülekezet tagjait ilyen alkalmakkal szeretnénk egymással közelebbi ismeretségbe hozni, mely igazi, egymást ismerő közösséggé formálhat bennünket.
Szeretnénk, ha ez a kirándulás a jövőben legalább évente egyszer megismételhető lenne, természetesen mindig új helyet felfedezve.
A helyszín kiválóan alkalmas nagyobb közösségek fogadására, szabadtéri szobor-sétány és a monostor területéről származó leleteket bemutató tárlat is látogatható, valamint egy hatalmas zöld terület a Holt-Sebes-Körös partján nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra, já-tékra, pihenésre. Itt bográcsban főzést is tervezünk, hogy kellemesen töltsük el a napot akár kora estig is. A hely minden szempontból kultúrált, büfével és mellékhelyiséggel is ellátott.
Lehet érkezni saját gépkocsival (edzettebbeknek kerékpárral), vagy a szervezett külön-busszal.
Jelentkezni Futó Zsoltnál lehet (személyesen vagy a 20/4347-498 – as telefonszámon), to-vábbi részletekért, felvilágosításért is kérjük, hogy hozzá forduljanak. A kirándulás pon-tos költségeit a jelentkezés lezárásakor tudjuk megadni, előreláthatólag 800 és 1000 Ft között lesz személyenként.
Megközelítés: Békéscsaba -> Békés -> Tarhos -> Vésztő -> Szeghalom felé.
 

 

 

 

 

 

  

KépA GYERMEKRAJZVERSENY DÍJAZOTTAI
A gyülekezeti teremben megtekinthető, „Az én gyülekezetem” ill. „Kedvenc bibliai tör-ténetem” témában kiírt gyermekrajz-pályázat helyezettei:

 

 

A 11 évesek kategóriájában

                        1. helyezett:    Tóth Krisztina
                        2. helyezett:    Komár Anett
                        3. helyezett:    Leszkó Emese
A 8 évesek kategóriájában
                        1. helyezett:    Baranyi Lilla
                        2. helyezett:    Tar Júlia
                        3. helyezett:    Szabó Krisztina Lilla
A 3-5 évesek kategóriájában
                        1. helyezett:    Futó Vince
                        2. helyezett:     Futó Zsombor
                        3. helyezett:     Marti Eszter Johanna
A zsűri különdíjjal jutelmazta:    
Marti Márta Teodórát az üvegablakos templom-makett elkészítéséért és
            Komár Anettet pasztell madárképeiért
 
MINDEN DÍJAZOTTNAK ÉS VALAMENNYI PÁLYÁZÓNAK GRATULÁLUNK.
ÜGYESEK VOLTATOK!
Eredményhirdetés és a díjak átadása május 6-án,
az anyák napi ünnepi istentisztelet után lesz a gyülekezeti teremben.
 

 

 

 

 
 
KÖNYVAJÁNLÓ
 
Bibliai Panoráma
KépA bibliai üdvtörténet hét korszakának képes ábrázolása tizenkét színes táblán, magyarázatokkal bibliatanulmányozás céljából
Evangéliumi Kiadó; 800 Ft
Ez a könyv szemléltető segítséget kíván nyújtani a bibliaolvasók számára, azt kísérli meg, hogy átfogó képet rajzoljon Isten kijelentéseiről és a korszakokról. Körképként – panorámaként kívánja az olvasó szeme elé tárni Isten munkáját a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt.
KépA bibliai kijelentések képes ábrázolása mindig azzal a veszéllyel jár, hogy egyrészt a tanítás lerögzített merevségéhez, másrészt ennek fantáziadús színezéséhez vezethet.
A bibliai kijelentések sokrétűsége a különböző korszakokban szemléltető módon maradéktalanul nem ábrázolható. Ezért a szerzők tudatosan a következő üdvtörténeti eseményekre koncentrálnak:
 
 
  1. Az ígéret és a bibliai tudósítások a Megváltóhoz céltudatosan odavezető vonala
  2. A Gyülekezetnek, a Krisztus testének a titka
  3. Az Írás világos prófétai kijelentései az eljövendőkről
  4. Izráelnek, mint az isteni ígéretek hordozójának szerepe a korszakokban
 
KépA Bibliai Panoráma tehát áttekintést szeretne adni, s történeti és üdvtörténeti öszszefüggéseket feltárni, hogy ezzel megkönnyítse a (mindenekelőtt fiatalabb) bibliaolvasó számára az Írás kijelentései-nek „besorolását”. Éppen úgy alkalmas szemléltető anyagként a közös igetanul-mányozáshoz, fiatalok között, családi körben, bibliatanulmányozó csendesnapon vagy más alkalommal, hogy mind jobban és jobban megismerjük Isten Igéjét.
(Tar Krisztián presbiter
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.